Strategie rozvoje 2016–2022

Proběhlo vyhodnocení programu rozvoje města, letos začne příprava nového dokumentu

Program rozvoje města

Zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu o ikona souboruvyhodnocení výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Dokument zpracovala společnost DRAG, s. r. o., Trutnov v úzké součinnosti s odbory královédvorského městského úřadu. „PRM je strategický dokument nezbytný i pro čerpání evropských dotací na realizaci jednotlivých aktivit z akčního plánu. V něm jsou zahrnuty ty nejdůležitější projekty, na nichž se dohodlo zastupitelstvo a které město v rámci svého rozvoje realizuje nebo plánuje realizovat,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková.

30.3.2022 14:49:57 | přečteno 207x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město představilo realizované, probíhající i připravované projekty akčního plánu programu rozvoje

Program rozvoje města

Ve čtvrtek 11. listopadu se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnilo veřejné projednávání výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Zástupci společnosti Drag, s. r. o., Trutnov, která pro město tento strategický dokument zpracovala, účastníkům nejprve vysvětlili důležitost PRM, hovořili o jeho částech a poté se podrobně věnovali všem 22 projektům/aktivitám, které byly v průběhu uplynulých let zařazeny do akčního plánu, a hodnotili jejich úspěšnost. Řadu z projektů totiž město realizovalo, jiné nyní probíhají některé se připravují.

23.11.2021 11:43:56 | přečteno 352x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Veřejnosti představí výsledky programu rozvoje města. Přijďte 11. listopadu 2021 do Špýcharu

Program rozvoje města

Město Dvůr Králové nad Labem má zpracovaný Program rozvoje města na období 2016–2022 (PRM). Jedná se o strategický dokument, který má několik částí a v jehož akčním plánu jsou zahrnuty ty nejdůležitější projekty, které město v rámci svého rozvoje realizuje nebo plánuje realizovat. Vedení města chce nyní výsledky, kterých se v rámci rozvoje Dvora Králové nad Labem od roku 2016 dosáhlo, prezentovat veřejnosti a zároveň vyhodnotit úspěšnost plnění akčního plánu PRM. Veřejné projednávání se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu od 17:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea.

2.11.2021 9:18:56 | přečteno 347x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Do akčního plánu programu rozvoje města přibyly nové projekty

Program rozvoje města

Na červnovém zasedání zastupitelé schválili třetí aktualizaci akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Akční plán vychází ze strategické čísti tohoto dokumentu a určuje, jakými konkrétními projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené v PRM.

23.6.2020 10:04:09 | přečteno 472x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé odsouhlasili druhou aktualizaci akčního plánu Programu rozvoje města

Program rozvoje města

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání ve čtvrtek 6. září 2018 souhlasilo s aktualizací Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016–2022 (usnesení ikona souboruikona souboruč. Z/520/2018 - 21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem, předcházející usnesení rady města ikona souboruikona souboruč. R/476/2018 - 140. Rada města Dvůr Králové nad Labem). Akční plán se zpracovává na období nejbližších dvou let a jsou v něm uvedeny konkrétní projektové záměry, jejichž realizace má prioritu.

26.9.2018 13:30:30 | přečteno 390x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Diskutovali o akčním plánu programu rozvoje města

Program rozvoje města

Přednáškový sál Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem se ve středu 13. června stal dějištěm veřejného projednávání aktualizace akčního plánu Programu rozvoje města (PRM). Diskutovat o tomto strategickém dokumentu přišla asi dvacítka místních občanů.

15.6.2018 9:43:24 | přečteno 698x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Chystá se veřejné projednávání aktualizace akčního plánu Programu rozvoje města

Program rozvoje města

Město Dvůr Králové nad Labem zve občany na veřejné projednávání aktualizace akčního plánu Programu rozvoje města (PRM), které se uskuteční ve středu 13. června od 17:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea.

29.5.2018 10:02:27 | přečteno 608x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Novinkou akčního plánu PRM je projekt „Zpracování studií problémových lokalit města“

Program rozvoje města

Zastupitelé města na zasedání ve čtvrtek 16. března 2017 schválili aktualizaci akčního plánu, jedné z částí Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (dále jen PRM). Akční plán vychází ze strategické části PRM s konkrétními opatřeními a aktivitami směřujícími k rozvoji města. Zpracovává se na období jednoho až dvou let a určuje, jaké kroky či projekty povedou k naplnění příslušných cílů PRM. Jedná se o soubor dvanácti prioritních projektů, včetně jejich bližšího popisu, přínosů pro rozvoj města, vytyčených zodpovědností, finančních nákladů apod.

29.3.2017 10:51:57 | přečteno 617x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé schválili Program rozvoje města na období 2016–2022

Program rozvoje města

Zastupitelé města na svém 7. zasedání, které se uskutečnilo v úterý 8. března 2016, schválili strategický dokument Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje města. Jednotlivé části PRM naleznete uvnitř článku.

9.3.2016 11:09:17 | přečteno 899x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zastupitelé budou schvalovat strategický dokument o rozvoji města

Program rozvoje města

Město Dvůr Králové nad Labem dokončilo tvorbu významného strategického dokumentu Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (dále jen PRM), který vytyčuje konkrétní cíle a ukazuje, jakým směrem se bude město v následujících letech rozvíjet. Je důležitý také proto, že bez něho nelze dosáhnout například na finanční prostředky z evropských dotací. PRM musejí schválit zastupitelé, hlasovat o něm budou na zastupitelstvu v úterý 8. března.

7.3.2016 9:02:52 | přečteno 734x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek