Do akčního plánu programu rozvoje města přibyly nové projekty

Program rozvoje města

Na červnovém zasedání zastupitelé schválili třetí aktualizaci akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Akční plán vychází ze strategické čísti tohoto dokumentu a určuje, jakými konkrétními projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené v PRM.

Z akčního plánu byly vyřazeny již splněné akce: vytvořit okružní křižovatku u oční školy (vybudována v roce 2018), řešit čištění odpadních vod v rámci města (čistírnu v roce 2019 odkoupily Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem), realizovat sdílenou učebnu informatiky a robotiky (vybudována v roce 2019). Dále byly vyřazeny akce, které svým charakterem neodpovídají projektům akčního plánu: rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města a zpracování studií problémových lokalit.

Nově byly do akčního plánu zařazeny projekty: vybudovat moderní dopravní terminál, rekonstrukce rekreačního bazénu koupaliště a Přívětivý úřad. 

Kromě nich jsou nyní v akčním plánu obsaženy akce:

 • rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury (v realizaci);
 • rekonstruovat silnici III/29915 včetně doprovodné infrastruktury (v realizaci);
 • rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 (v realizaci);
 • vybudování cyklostezky Labská (část stezky v realizaci, část v přípravě);
 • vybudovat splaškovou kanalizační síť a ČOV v místní části Žireč (příprava realizace);
 • výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu (příprava realizace);
 • zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ a budování odborných učeben na ZŠ (příprava realizace);
 • revitalizovat areál Mayerovy továrny (příprava architektonické soutěže);
 • najít využití pro budovu Městské spořitelny (příprava realizace);
 • rekonstruovat silnici III/29928 – Nová Tyršova (příprava realizace);
 • rekonstruovat silnici II/300 (v realizaci);
 • rekonstruovat Dům Žofie pro sociální bydlení (příprava realizace);

Zastupitelka Veronika Tomková (DKoalice) v diskuzi navrhla, aby se výstavba Labské cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč stala prioritou města v oblasti cestovního ruchu a práce, které se předpokládají až okolo roku 2025, se uskutečnily dříve. V té souvislosti navrhla, aby byla vytvořena pracovní skupina, která by se projektem intenzivně zabývala a městu s jeho přípravou pomohla. Členy skupiny by kromě ní byli starosta Jan Jarolím, dále vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku (RISM) Ctirad Pokorný, investiční technik Jan Haas, zastupitel Jan Bém a také vedoucí komunikace a projektů z Domova sv. Josefa v Žirči Jan Staněk. „Chtěla bych požádat, abychom dostali mandát uvést skupinu do chodu a snažit se posunout výstavbu této klíčové infrastruktury pro cestovní ruch v našem městě,“ uvedla Veronika Tomková a poznamenala, že Labská cyklostezka je z hlediska cyklodopravy prioritou Královéhradeckého kraje, který každoročně vypisuje dotační tituly na výstavbu cyklostezek. „Pracovní skupina má pomoci v dílčích jednáních, snažit se vytipovávat dotační tituly a usnadnit městu realizaci této části Labské cyklostezky,“ dodala.

Místostarostka Alexandra Jiřičková souhlasila, že úsek cyklostezky Stanovice – Žireč je důležitý. „Hodně nám s výkupem pozemků pomáhal pan Tuzar, i díky němu a práci kolegů z odborů OEMM a RISM máme nyní stavební povolení. Co se týká financování výstavby, o dotačním titulu Královéhradeckého kraje víme, je tam letos částka do 4 mil. Kč na žádost. Nyní se připravuje rekonstrukce Heydukovy ulice, po níž část cyklostezky vede, a v tomto případě budeme žádat a snažit se získat na stavbu dotační prostředky,“ podotkla místostarostka a pokračovala: „Již dříve jsme byli s pány Pokorným a Haasem konzultovat záměr na SFDI a snažili jsme se získat peníze na výstavbu cyklostezky z jejich projektu, ale bohužel jsme nesplnili parametry. Uvidíme, jaké výzvy z EU budou následovat v dalším programovacím období. Situace se zhoršila i kvůli dopadu koronaviru na celou Evropu, doufám ale, že peníze na stavbu cyklostezky v rámci podpory turismu budou. Přestože na stavbu nyní v rozpočtu nemáme peníze, na projektu stále pracujeme a řešíme úsek od loděnice směrem na přehradu.“

Zastupitelka Marta Pešková Staníková (DKoalice) poté požádala, aby byl projekt zajištění bezbariérových přístupů do ZŠ a budování odborných učeben na ZŠ rozšířen také o zajištění bezbariérového přístupu do městské knihovny Slavoj.

Oba návrhy zastupitelé přijali. 

ikona souboruProgram rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022
ikona souboruAkční plán PRM 2016-2022 - aktualizace červen 2020

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 23.6.2020 10:04:09 | přečteno 451x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková