Výstava: Zmizelé časy v korespondenci rady A. Schulze

Výstava
Pořadatel: Městské muzeum
Místo konání: Městské muzeum - Špýchar
Datum konání: 16.9.2022 až 20.11.2022
Typ akce: Výstava

Podrobný popis:

Do královédvorské historie se jméno Antonína Schulze poprvé zapsalo v roce 1895, kdy se stal soudcem u místního zemského soudu. V letech 1897 – 1922 zastával také funkci předsedy kuratoria městského muzea. Z jeho bohaté kulturní činnosti se dochoval vzácný soubor korespondence, který nebyl dosud zveřejněn. Výstava nám představí nejen dopisy a pohlednice, ale také osobní věci nejvýznamnějších představitelů českých dějin z let 1876 – 1922, s nimiž byl soudní rada v čilém poštovním styku. Výstava vás tak přenese do zmizelých časů formování moderního českého národa.

Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené vstupné 30 Kč

Otevírací doba: út–ne 9–12/13–17příloha