Dotace z EU, ministerstev a Královéhradeckého kraje

Ministerstvo kultury opět podpoří obnovu památek

penize zelena

V roce 2023 Ministerstvo kultury opět pro vlastníky kulturních památek vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ve kterém je na projekty v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem vyčleněno 559 tis. Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2023. Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč a podíl vlastníka je minimálně 20 % z nákladů, k nimž se poskytnutý příspěvek váže. Peníze jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které jsou mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelích, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále je dotace určena na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

7.2.2023 11:52:49 | přečteno 231x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Dotační programy Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj logo

Královéhradecký kraj podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí. Dotační programy s odkazy na výzvy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 10:25:11 | přečteno 714x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Centrum evropského projektování

penize zelena

Centrum evropského projektování (CEP) je regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby v oblasti dotací z Evropské unie, veřejných zakázek, projektového řízení a regionálního rozvoje. Informace o programech s odkazy na výzvy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 10:25:15 | přečteno 543x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

penize zelena

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Organizace má pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Hlavní náplní CRR je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů. Odkazy na jednotlivé výzvy a programy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 11:01:39 | přečteno 512x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek