Rozpočet a finance

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2021 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 404,56 mil. Kč, výdaje jsou 444,78 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 40,22 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. Rozpočet schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání.

16.12.2020 13:47:51 | přečteno 390x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Informace k možnosti města posunout splatnost místního poplatku z pobytu nebo jeho prominutí

penize zelena

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se vyskytují časté dotazy na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. Obec může změnu sazby nebo splatnosti místního poplatku provést pouze změnou stávající obecně závazné vyhlášky, a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce ani starosta obce nemají pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků ani v době nouzového stavu. Správcem poplatku je obecní úřad, přičemž správa poplatku je výkonem přenesené působnosti. 

30.4.2020 10:56:59 | přečteno 193x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

V roce 2020 bude město Dvůr Králové nad Labem hospodařit s téměř půl miliardou korun

penize zelena

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020, který je zpracován jako deficitní. Zatímco celkové výdaje jsou 483,18 mil. Kč, příjmy činí 447,80 mil. Kč. Schodek rozpočtu 35,38 mil. Kč je pokryt zůstatkem finančních prostředků, které má město z minulých let, a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 100 mil. Kč.

18.12.2019 11:52:44 | přečteno 744x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019, v plánu je řada významných investičních akcí

penize zelena

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 6. prosince deficitní rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019. Celkové příjmy činí 425,64 mil. Kč a výdaje 478,97 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 53,33 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč.

10.12.2018 16:41:52 | přečteno 521x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 ovlivňují plánované investiční akce

penize zelena

Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání ve čtvrtek 7. prosince 2017 schválili deficitní rozpočet města na rok 2018. Celkové příjmy činí 360,99 mil. Kč, výdaje necelých 437,98 mil. Kč. Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a je ve výši 76,99 mil. Kč. Plánovaný deficit pokryjí zůstatky prostředků na účtech z předcházejících období a smluvně zajištěné úvěrové prostředky.

12.12.2017 12:44:49 | přečteno 773x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Hazard s novými pravidly, pro občany města se však nic nemění

vyhlaska zelena

Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Vzhledem k platnosti obecně závazné vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2011 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, to pro naše město neznamená nějaké výrazné změny v této oblasti.

19.12.2016 10:10:33 | přečteno 377x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2017

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude mít v roce 2017 deficitní rozpočet, který schválili zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 8. prosince 2016. Celkové příjmy činí 322 mil. Kč a výdaje 380,29 mil. Kč. Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a činí 58,29 mil. Kč. Plánovaný deficit je možné pokrýt zůstatky prostředků na účtech z předcházejících období. 

13.12.2016 11:47:02 | přečteno 463x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami lákajícím z lidí peníze

Finanční správa logo

Finanční správa varuje občany před podvodnou SMS zprávou, kterou se někdo snaží vylákat z občanů peníze, přičemž zneužívá jména finančního úřadu. SMS zpráva vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení. Více informací najdete na: www.financnisprava.cz

23.8.2016 11:46:30 | přečteno 624x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel

informace zelena

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň. 

11.8.2016 11:10:53 | přečteno 405x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Elektronická evidence tržeb startuje 1. prosince 2016

penize zelena

Finanční správa informuje veřejnost o startu projektu Elektronické evidence tržeb pro podnikající fyzické a právnické osoby, které přijímají platby v hotovosti. Poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb vzniká nová povinnost od 1. prosince 2016. Evidovat se budou platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například i stravenkou nebo elektronickou peněženkou. Nebudou se evidovat platby bankovním převodem. Více informací naleznete na webu www.etrzby.cz.

21.6.2016 13:39:39 | přečteno 380x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek