Rozpočet a finance

Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu na letošní rok

penize modra

V loňském roce hospodařilo město Dvůr Králové nad Labem s přebytkem téměř 39 milionů. Vyplynulo to z informací o sedmém rozpočtovém opatření, které vzali zastupitelé na vědomí na svém zasedání 8. března. Po úpravě tedy činily celkové příjmy v rozpočtu na loňský rok 343,2 mil. Kč a výdaje 304,5 mil. Kč. Zastupitelé zároveň vzali na vědomí první a schválili druhé rozpočtové opatření, které upravuje rozpočet na letošní rok.

10.3.2016 13:13:52 | přečteno 475x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016

penize modra

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2016 hospodařit s rozpočtem ve výši 347,84 mil. Kč. Na svém 6. zasedání, které se konalo v úterý 8. prosince, o tom rozhodli zastupitelé města. Na straně příjmů je plánováno s částkou 314,17 mil. Kč. Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a činí 33,67 mil. Kč. Pokryto bude ze zůstatků z minulých let i z aktuální výše prostředků na účtech města. Pro rozpočet hlasovalo 14 z přítomných zastupitelů.

9.12.2015 15:14:29 | přečteno 516x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zhruba 140 poplatníků od ledna 2016 za daň z nemovitých věcí připlatí

penize modra

Diskuzi mezi obyvateli vyvolalo rozhodnutí vedení města novelizovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Na zářijovém zasedání pro to, i když nejednotně, hlasovali zastupitelé. Někteří občané tak od 1. ledna 2016 za daň z nemovitosti připlatí. Změna se však týká jen zhruba 140 poplatníků v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem.

4.11.2015 10:47:43 | přečteno 661x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Schválený rozpočet na rok 2015

penize modra

Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání konaném dne 17. 12. 2014 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015.

3.2.2015 - aktualizováno 3.2.2015 14:58:10 | přečteno 466x | Ing. Kateřina Sekyrková | Celý článek
 

Na úřadu už můžete platit kartou

1327671464

Sdělujeme občanům, že v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb je možné od poloviny ledna 2012 provádět úhrady poplatků na pokladně města i prostřednictvím platebního terminálu.

27.1.2012 - aktualizováno 7.2.2012 14:06:16 | přečteno 541x | Tomáš Vlk | Celý článek
 

V letošním roce již nebudou zasílány složenky

1302009916

V letošním roce již nebudou zasílány složenky na místní poplatek ze psů. Tento poplatek je možné zaplatit přímo na centrální pokladně městského úřadu nebo převodem na účet č. 187580614/0300, který   je   veden u ČSOB a. s. Dvůr Králové nad Labem s uvedením příslušného variabilního symbolu, popřípadě na kterékoliv poště složenkou po jejím předchozím vyžádání na centrální pokladě MěÚ. Variabilní symbol pro ostatní druhy úhrad včetně složenky je možné získat na centrální pokladně MěÚ.

24.2.2005 14:59:10 | přečteno 321x | Irena Ságnerová, DiS. | Celý článek
 

Sdělení k úhradě místního poplatku ze psů

1302009916

Poplatníci, kteří platí výše uvedený místní poplatek ze psů, mohou jeho úhradu k 15.11.2004 provést přímo na Centrální pokladně MěÚ na základě zaslaného podkladu k placení.

30.9.2004 13:01:14 | přečteno 259x | Karel Bříza | Celý článek