Přístup na úřední desku

Záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 o výměře cca 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu s platným územním plánem za účelem výstavby bytových domů dle zadávacích podmínek. (viz příloha).

Číslo evidenční:75/2020
Den vyvěšení:23.10.2020
Den sejmutí:6.11.2020
Zdroj oznámení:OEMM - odbor ekonomiky a majetku města
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: