Komise rady města

Dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které svá stanoviska a náměty předkládají radě k projednání. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.


Komise likvidační

21.12.2018 14:22:01 | přečteno 465x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise škodní

21.12.2018 14:24:44 | přečteno 779x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Sociální komise

21.12.2018 14:01:21 | přečteno 582x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 5.7.2015 14:37:11 | přečteno 2396x | Jiří Třísko