Aktuality

Obrzek aktuality

Měníme spolu Dvůr: Hlasujte o projektech PaR, čas máte do 1. října

18.09.2023 | Třetí ročník participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s podtitulem "Měníme spolu Dvůr" míří do finále. Od pondělí 18. září začalo hlasování, ve kterém občané vybírají z osmi navržených projektů, které by město během příštího roku mohlo realizovat. Hlasování potrvá až do neděle 1. října 2023 a občané Dvora Králové nad Labem mohou udělit dva pozitivní a jeden negativní hlas. V rozpočtu města byl vyčleněn 1 mil. Kč, a vzhledem k tomu, že maximální hodnota navrženého projektu mohla být 500 tisíc Kč, by v rámci 3. ročníku měly být realizovány minimálně dva projekty.

Obrzek aktuality

O výměnu řidičského průkazu lze zažádat také elektronicky na Portálu dopravy

20.09.2023 | V průběhu roku 2023 skončí platnost řidičského průkazu zhruba 875 tisíc řidičů, přičemž v polovině září ještě zbývalo vyměnit kolem 350 tisíc těchto dokladů. Ministerstvo dopravy proto řidičům doporučuje využít elektronickou formu žádosti prostřednictvím online Portálu dopravy, který již od prosince 2022 slouží k podávání žádostí o výměnu řidičského průkazu či o vydání nového dokladu kvůli odcizení, ztrátě nebo změně údajů. I nadále je možné tyto žádosti podávat rovněž prostřednictvím Portálu občana. Portál dopravy by měl sdružovat veškeré dopravní služby pro občana, nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic, silnic apod. Na rozdíl od Portálu občana má Portál dopravy v budoucnu zajišťovat také služby pro osoby právnické, přičemž se však počítá s úzkým propojením s Portálem občana, popř. s Portálem podnikatele tak, aby se občan/podnikatel nemusel přihlašovat na všechny portály zvlášť. Cílem Ministerstva dopravy je digitalizovat všechny důležité služby týkající se resortu dopravy pro občany a podnikatele nejpozději k začátku roku 2025.

Obrzek aktuality

Zveme na Svatováclavské posvícení 2023

20.09.2023 | Srdečně zveme na tradiční Svatováclavské posvícení, které se koná na královédvorském náměstí T. G. Masaryka v sobotu 30. září od 12:30 hod.; Těšit se můžete na bohatý kulturní program v podobě vystoupení hudebních skupin Crazy Band, Big Band Dvorský, Kašpárek v rohlíku, Wanastovi vjecy revival, Moravians a nebo Michala Prokopa se svou kapelou Framus Five. V rámci doprovodných vystoupení se představí žáci místní ZUŠ R. A. Dvorského či členové tanečních skupin Angeles Dance Group a TS Attitude. Na náměstí nebude chybět ani dobový kolotoč a střelnice, festivalové hry, dětský vláček nebo občerstvení.

Obrzek aktuality

Město má strategii rozvoje cyklistické dopravy

20.09.2023 | Zastupitelé města na svém zářijovém zasedání schválili Strategii rozvoje cyklistické dopravy města Dvůr Králové nad Labem pro období 2023–2030. Jedná se o dokument zpracovaný ve spolupráci s Jaroslavem Martínkem, vedoucím spolku Partnerství pro městskou mobilitu, jehož cílem je rozvíjet témata týkající se městské a regionální dopravy a udržitelné mobility. Cyklostrategie mimo jiné popisuje cyklodopravu na území města a v přilehlém okolí, řeší oblast financování, hodnotí existující sítě cyklotras a úseků a popisuje doprovodnou infrastrukturu a služby. Návrh koncepce popisuje stav, kterého by mělo být dosaženo do roku 2030. 

Obrzek aktuality

Ohlédnutí za 5. zasedáním zastupitelstva města

19.09.2023 | VIDEOREPORTÁŽ: Podívejte se na krátké video, ve kterém starosta města Jan Jarolím představuje nejdůležitější body, o kterých se jednalo na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ve čtvrtek 14. září 2023.Více informací najdete v sekci Zastupitelstvo města, kde si můžete poslechnout také audiozáznam.

Obrzek aktuality

Projednávání strategické části nového programu rozvoje města

19.09.2023 | Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s agenturou DRAG, s. r. o., Trutnov pokračuje v přípravě nového programu rozvoje města na roky 2023–2030. Na začátku září se uskutečnilo setkání pracovních skupin, tentokrát nad vznikající strategickou částí, na které byli kromě členů jednotlivých pracovních skupin pozváni také zastupitelé města.

Obrzek aktuality

Zastupitelé diskutovali o osudu projektu na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny

16.09.2023 | Jedním z bodů, který měli zastupitelé města na svém zasedání 14. září 2023 projednávat, byl i postup přípravy investiční akce na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny, aby bylo možné vypsat veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací pro I. etapu. Ty by zahrnovaly demolici stávajících novodobých objektů, sanaci ekologické zátěže, výstavbu podzemních garáží, a novostavbu třípodlažního objektu s dvěma multifunkčními sály, zázemím, kavárnou atd. S ohledem na informaci, že městu byla zamítnuta žádost o dotaci na více než 371 mil. Kč z Národního plánu obnovy však místostarosta Jan Helbich navrhl bod z programu stáhnout. „Ovšem stále ještě nemáme od poskytovatele oficiální rozhodnutí o nepřidělení dotace, informace je k dispozici pouze z prezentace přednesené na Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje,“ upozornil místostarosta Jan Helbich.

Obrzek aktuality

Nové lampy veřejného osvětlení na pěšině mezi ulicemi Alešova a Bezručova

15.09.2023 | Pracovníci technických služeb v uplynulých dnech dokončili instalaci dvou nových lamp veřejného osvětlení na nedávno rekonstruované pěší komunikaci, která vedle železniční vlečky spojuje Alešovu a Bezručovu ulici. Moderní lampy, které jsou stejného typu jako ty již dříve instalované ve Vrchlického či Zátopkově ulici v Podharti, fungují na bázi moderní LED technologie a s příkonem 15 W mají méně než čtvrtinovou spotřebu elektřiny oproti starším typům se sodíkovými výbojkami.

Obrzek aktuality

VIDEOREPORTÁŽ: Den spolků 2023

15.09.2023 | Hned z kraje nového školního roku, v úterý 5. září, se náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem rozezvučelo hudebními doprovody vystupujících tanečních souborů, ale i dalšími vystoupeními mladých muzikantů, herců divadelního souboru a mnohých dalších. Jednotliví vystupující u příležitosti akce Den spolků 2023 prezentovali to nejlepší z činnosti svých organizací. Již tradiční královédvorská akce Den spolků hostila více než 20 spolků ze Dvora Králové a okolí.

Obrzek aktuality

Stavební práce na kanalizaci omezí dopravu v Erbenově ulici

14.09.2023 | Městské vodovody a kanalizace upozorňují občany, že od pondělí 18. září 2023 bude provedena uzavírka účelové komunikace v Erbenově ulici u činžovních domů čp. 2335, 2336 a 2337 spojená s omezením možnosti parkování. Důvodem dopravních omezení jsou práce kanalizačním sběrači, jeho sanace, robotické mechanické úpravy odboček a finální instalace inverzního rukávce KAWO. Stavební práce započnou v pondělí 18. 9. 2023 výstavbou nových revizních šachet za účelem přístupu k liniovému vedení kanalizace. Práce budou probíhat bez omezení provozu kanalizací, místní občany prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v blízkosti staveniště. Děkujeme za pochopení.

Obrzek aktuality

K metropolitní síti se připojí areál koupaliště

14.09.2023 | Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v budování metropolitní sítě, která datově propojuje jak budovy organizací města, tak další zájmové objekty ve Dvoře Králové nad Labem. Během letošního podzimu bude k metropolitní sítí nově připojen areál Tyršova koupaliště.

Obrzek aktuality

Pobočka pošty ve Dvoře Králové nad Labem bude od listopadu opět otevřena i v sobotu

13.09.2023 | V pátek 8. září 2023 se na královédvorském městském úřadě uskutečnila schůzka radních města se zástupci České pošty. Tématem bylo zrušení sobotního provozu pobočky v Legionářské ulici, k němuž Česká pošta přistoupila od letošního září. Během jednání manažerka interní sítě Severovýchod Marie Rathouská přislíbila, že od 1. listopadu 2023 dojde k dočasné změně otevíracích hodin pro veřejnost a o sobotách tak bude královédvorská pobočka opět otevřena, a to od 9:00 do 10:30 hod.

Obrzek aktuality

Program veřejného bruslení v září 2023

11.09.2023 | Zimní stadion pod Hankovým domem otevře v sobotu 23. září po letní pauze své brány pro veřejné bruslení a bruslení s hokejkami. Rozpis jejich zářijových termínů naleznete na přiloženém plakátu. Případné změny v programu najdete na stránkách Technických služeb města Dvora Králové nad Labem www.tsdvur.cz.

Obrzek aktuality

VIDEOREPORTÁŽ: Den sociálních služeb a zdraví 2023

08.09.2023 | Další ročník tradiční akce s názvem Den sociálních služeb a zdraví se uskutečnil v úterý 5. září 2023 na královédvorském náměstí T. G. Masaryka. Akci v rámci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Královédvorska uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem. Návštěvníci zde během odpoledne mohli zhlédnout prezentace více než dvaceti organizací, které v našem regionu poskytují profesionální služby v sociální oblasti, ale také ukázky činností spolků, které cílí na volnočasové a další aktivity. Nechybělo ani představení královédvorské městské nemocnice nebo doprovodný program pro dospělé i děti.

Obrzek aktuality

Rekonstrukce chodníku ve Vrchlického ulici

07.09.2023 | Pracovníci královédvorské firmy REKOM – Petr Šeba zahájili začátkem září 2023 rekonstrukci zbývající části chodníku ve Vrchlického ulici. Na asi 180m úseku chodníku mezi křižovatkami s ulicemi Antonína Wagnera a Nerudova stavbaři povrch předláždí zámkovou dlažbou a ve spolupráci s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem dojde i k výměně a doplnění sloupů veřejného osvětlení. Konečné úpravy povrchu tak navazují na práce spojené s výměnou inženýrských sítí, které se realizovaly v loňském roce.

Obrzek aktuality

Stavbaři opraví vnitřní parter královédvorského Domu Žofie

06.09.2023 | Další etapou pokračuje rekonstrukce Domu Žofie v Bezručově ulici, v němž Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem provozuje noclehárnu,  azylový dům a má zde i ubytovnu a byty pro osoby v nouzi. V září začnou stavbaři pracovat na opravě dvorní části Domu Žofie a navážou tak na rekonstrukci rozvodů vodovodu a kanalizace v areálu. 

Obrzek aktuality

Omezení dopravy v areálu sportovišť pod Hankovým domem

04.09.2023 | V areálu sportovišť pod Hankovým domem došlo k významnému omezení dopravy. Pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem sice v pondělí 4. září odstranili zábrany, které znemožňovaly vjezd automobilů do prostoru mezi sokolovnu a zimní stadion, namísto toho však bylo instalováno dopravní značení zakazující vjezd všech vozidel mimo uživatele sportovišť a značení omezující maximální rychlost vozidel v areálu na 20 km/hod.

Obrzek aktuality

V létě pokračovaly významné stavební akce města

01.09.2023 | Během letních prázdnin pokračovala realizace tří významných stavebních projektů, které připravilo město Dvůr Králové nad Labem, respektive pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku. Jedná se o rekonstrukci ulice Zborovská, rekonstrukci mostu v parku Schulzovy sady a výstavbu cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč.