Aktuality

Obrzek aktuality

VIDEOREPORTÁŽ: Rekonstrukce Zborovské ulice

24.05.2023 | Další významnou investiční akcí, kterou město Dvůr Králové nad Labem v roce 2023 realizuje, je oprava chodníků a komunikace ve Zborovské ulici. Stavba je rozdělena do několika etap a kromě oprav chodníků a vozovky zahrnuje také instalaci bezpečnostních a bezbariérových prvků, obnovu a výsadbu veřejné zeleně a doplnění prvků městského mobiliáře. Stavební práce, za něž město zaplatí téměř 21 mil. Kč, by měly trvat až do října 2023.

Obrzek aktuality

Deratizace kanalizační sítě

23.05.2023 | Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem provádějí prostřednictvím specializované firmy pravidelnou deratizaci kanalizační sítě. Kromě této plošné deratizace lze v případě individuálních výskytů hlodavců umístit také lokální návnadu do nejbližší kanalizační vpusti. Pokud tedy občané zaznamenají ve své ulici výskyt hlodavců, mohou se obrátit na pracovníka MěVaKu Alfreda Pohla, tel.: 732 300 813.

Obrzek aktuality

VIDEOREPORTÁŽ: Práce na obnově vodovodu a kanalizace ve Slunečné ulici budou pokračovat v dalším úseku

23.05.2023 | Pracovníci společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem dokončili první část obnovy vodohospodářské infrastruktury ve Slunečné ulici, a to v úseku od křižovatky s Tyršovou ulicí až za areál mateřské školy. „Došlo k výměně vodovodu, a to i části vodovodu v areálu MŠ. Sanace splaškové kanalizace inverzním rukávcem probíhá průběžně, a to v úseku, který je předčištěn a roboticky opraven,“ říká Ivo Antonov ze společnosti MěVaK. Další část prací bude zahájena v pátek 19. května a potrvá do 10. srpna 2023, tentokrát se bude jednat o zbývající úsek Slunečné ulice, a to ke křižovatce s ulicí Okružní a dále ke křižovatce s ulicí Na Vyhlídce. 

Obrzek aktuality

Byla zřízena komise pro územní plánování a rozvoj města

22.05.2023 | Rada města Dvůr Králové nad Labem zřídila jako svůj nový poradní orgán komisi pro územní plánování a rozvoj města. Jejím předsedou byl jmenován radní Nasik Kiriakovský, který vznik komise inicioval, dalšími členy jsou: starosta Jan Jarolím, místostarostové Jan Helbich a Vítězslav Šturma, radní Jan Štípek a zastupitelé Dušan Kubica a Vít Zlámal.

Obrzek aktuality

Videopozvánka na výstavu: Krásy Podkrkonoší

15.05.2023 | Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem zve veřejnost do výstavního sálu ve Staré radnici na výstavu fotografií s tématikou Podkrkonoší zachycenou objektivy milovníků zdejšího kraje, kteří pravidelně prezentují ve facebookové skupině Krásy Podkrkonoší. Smyslem výstavy je poukázat nejen na krásy Podkrkonoší, ale také na talent zúčastněných fotografů. Z vybraných fotografií následně vznikne nástěnný kalendář na rok 2024. Na výběru fotografií se můžete podílet i vy. Stačí přijít na výstavu a vybrat 13 fotografií pro připravovaný kalendář. Výběr bude také možný z pohodlí domova na facebookovém profilu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Výstava potrvá až do 16. července 2023, všichni jste srdečně zváni.

Obrzek aktuality

Uzavírka silnice III/30011 u Zálesí

05.05.2023 | Upozorňujeme řidiče, že v termínu 9. května až 23. července 2023 bude z důvodu opravu povrchu vozovky uzavřen asi kilometrový úsek silnice č. III/30011 od Zálesí po křižovatku s odbočkou na Libotov. Průjezd uzavřeným úsekem bude umožněn jen linkovým autobusům, vozidlům stavby a místním rezidentům. Objízdná trasa je vedena přes Doubravici, Lipnici a Dvůr Králové nad Labem.

Obrzek aktuality

Na zimním stadionu nainstalují nové úsporné osvětlení a natřou konstrukci střechy

02.05.2023 | Přestože zima již skončila, v nadcházejících měsících bude na zimním stadionu pod Hankovým domem rušno. Sportovce vystřídají pracovníci specializovaných firem, kteří jednak natřou ocelovou nosnou konstrukci střechy, jednak provedou výměnu původních svítidel za nové úspornější. „Stávající nátěr ocelové konstrukce je již za hranicí životnosti, je na něm viditelná koroze, proto je třeba ho obnovit. Zároveň je nutné provést termoizolační nástřik světlíků,“ vysvětluje důvod prací místostarosta Vítězslav Šturma a pokračuje: „Co se týká výměny osvětlení, důvodem je nejen energetická úspora, ale také bezpečnost, protože stávající světla jsou na zimním stadionu přes dvacet let a jsou také na konci své životnosti.“

Obrzek aktuality

Kvůli rekonstrukci bude most přes Hartský potok ve Školní ulici uzavřen

20.04.2023 | V nejbližších dnech začne rekonstrukce mostu přes Hartský potok ve Školní ulici, který je jedním z hlavních vstupů do parku Schulzovy sady. „Kromě samotné rekonstrukce mostu, který je již v nevyhovujícím stavu, budou opraveny také přilehlé části cest, dojde k přeložce některých sítí a veřejného osvětlení,“ říká místostarosta Jan Helbich. Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku mostu, k níž dojde od úterý 2. května 2023, kdy proběhne postupné navážení potřebného technického zázemí a stavebních plotů, během dne pak bude most plně uzavřen, a to po celou dobu trvání stavebních prací. Ve směru od centra města tak bude po dobu uzavírky možné do parku Schulzovy sady vejít buď cestou za mostem v Dukelské ulici, nebo přístupem za mostem v Legionářské ulici.

Obrzek aktuality

Pozor na uzavírku ve Zborovské ulici od 6. března

03.03.2023 | Od pondělí 6. března 2023 začne ve Zborovské ulici dopravní uzavírka z důvodu rekonstrukce, která začne v nejbližších dnech. Stavební práce navážou na obnovu vodovodu a kanalizace, která proběhla před dvěma lety. Nyní dojde k rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování metropolitní sítě a k obnově veřejné zeleně. Rekonstrukce ulice bude probíhat po etapách a během stavby dojde k postupné uzavírce jednotlivých částí ulice a stanovení objízdných tras. Stavební práce, za něž město Dvůr Králové nad Labem zaplatí 20,8 mil. Kč včetně DPH, by měly trvat až do 29. října 2023. Řidiče i chodce žádáme, aby se v blízkosti stavenišť pohybovali se zvýšenou obezřetností a aby dodržovali dočasné dopravní značení.

Obrzek aktuality

Uzavírka Komenského ulice od 17. května

17.05.2022 | Upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Komenského ulici vzniklá v souvislosti s rekonstrukcí budovy bývalé základní školy. Kvůli umístění zařízení staveniště a prováděným pracím bude tato ulice od  17. května 2022 po nezbytně nutnou dobu uzavřena pro veškerou dopravu a nebude tu možné ani parkovat. Ulice tak zůstane přístupná pouze pro pěší a dopravní obsluhu.