Aktuality

Obrzek aktuality

Do systému sdílených kol je přihlášeno přes 900 cyklistů

20.06.2022 | Od začátku května mohou občané i návštěvníci Dvora Králové nad Labem využít k přepravě po městě tzv. sdílená kola. Jak se ukazuje, bikesharing, který ve městě provozuje společnost nextbike Czech Republic, s. r. o., se stal oblíbeným způsobem, jak se rychle a ekologicky dostat z jednoho místa na druhé. Dokazují to i statistiky: do 15. června se do systému zaregistrovalo 920 lidí, uskutečnilo se 2 540 výpůjček (průměrně 58 jízd denně), z toho 91,2 % bylo do 15 minut, a tedy cyklisté měli díky podpoře města jízdu zdarma. Kvůli zpětné vazbě týkající se využívání sdílených kol se vedení města obrátilo na začátku června na občany s žádostí, aby se zapojili do dotazníkového šetření. Dotazník vyplnilo 217 respondentů a jeho kompletní výsledky najdete uvnitř článku.

Obrzek aktuality

Oprava mostu omezí provoz na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti

17.06.2022 | Upozorňujeme řidiče, že z důvodu opravy mostu dojde v termínu 20. června až 16. prosince 2022 k částečné uzavírce úseku silnice I/37 v Choustníkově Hradišti u odbočky na Dvůr Králové nad Labem/Zboží. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap - zatímco v termínu 20. 6. až 12. 9. 2022 bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude řízen kyvadlově, v termínu 12. 9. až 16. 12. 2022 bude provoz veden obousměrně dočasnými jízdními pruhy. Řidiče prosíme o zvýšenou obezřetnost při průjezdu v blízkosti staveniště.

Obrzek aktuality

Cvičný zásah a ukázka práce složek IZS v areálu ZŠ Strž

16.06.2022 | VIDEOREPORTÁŽ: V areálu ZŠ Strž se ve čtvrtek 9. června 2022 ráno rozhoukaly sirény a žáci školy se evakuovali před budovu. Naštěstí se jednalo jen o simulovaný zásah u požáru ve školní jídelně, u kterého zasahovaly některé ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Dobrovolní hasiči ze Žirče následně „uhasili“ požár v přízemí jídelny a ze zakouřených prostor zachránili „popáleného“ učitele, kterého předali do péče zdravotníků. Akce se konala v rámci Dne bezpečnosti, který připravilo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se ZŠ Strž, IZS a dalšími organizacemi zaměřenými na prevenci. Po skončení cvičného zásahu s odborným komentářem tak měli žáci možnost se v areálu školy blíže seznámit s činností a vybavením všech zúčastněných organizací.

Obrzek aktuality

Chystá se modernizace dopravního hřiště v Podharti

16.06.2022 | Město Dvůr Králové nad Labem od loňského roku připravuje revitalizaci a modernizaci dopravního hřiště v Podharti. Na základě požadavků, které vzešly z jednání s DDM Jednička, se zástupci BESIPu a také Old Racing Clubu, zpracovala trutnovská společnost TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, studii na úpravu hřiště a přilehlého parku. Na místě toho současného by tak mělo vzniknout moderní hřiště a součástí areálu by měly být také učebna s šatnou, kabinetem, sociální zázemí, sklad kol a dopravních značek a částečně otevřený altán s ohništěm. Veřejnost bude mít možnost se seznámit se studií přímo v areálu hřiště, a to ve středu 13. července od 15:00 hod.

Obrzek aktuality

Strážníci se aktivně věnují prevenci kriminality, je to nejlepší investice do bezpečnosti města

14.06.2022 | Nezbytnou součástí práce Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) je prevence kriminality. Strážníci se této činnosti aktivně věnují během celého roku a připravují různé akce pro všechny skupiny obyvatel. „Nejvíce se samozřejmě věnujeme těm nejzranitelnějším, k nimž patří děti, ženy a senioři. Pro ně máme připravené různé preventivní programy zaměřené např. na osobní bezpečí, BESIP, první pomoc a prezentaci práce městské policie,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK.

Obrzek aktuality

Uzavírka Komenského ulice od 17. května

17.05.2022 | Upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Komenského ulici vzniklá v souvislosti s rekonstrukcí budovy bývalé základní školy. Kvůli umístění zařízení staveniště a prováděným pracím bude tato ulice od  17. května 2022 po nezbytně nutnou dobu uzavřena pro veškerou dopravu a nebude tu možné ani parkovat. Ulice tak zůstane přístupná pouze pro pěší a dopravní obsluhu.

Obrzek aktuality

I lešení či kontejner na chodníku vyžaduje zvláštní užívání

16.05.2022 | Vzhledem k množícím se případům nepovolených umístění reklamních zařízení, kontejnerů, lešení a provádění stavebních prací na území města připomínáme povinnost pro fyzické i právnické osoby vyplývající z ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tzv. zvláštního užívání pozemních komunikací a chodníků.