Zeptejte se...

Máte-li dotaz, připomínku či jiné sdělení týkající se záležitostí našeho města, napište nám.

Vkládat dotazy mohou pouze registrovaní uživatelé. Je zakázáno šířit reklamu, uveřejňovat protiprávní, nenávistné či vulgární sdělení. V případě že bude příspěvek v rozporu s některými výše uvedenými pravidly, má administrátor právo jej odstranit, stejně jako nevhodně formulované příspěvky.

Přispěvatelé poskytují právo k používání či reprodukování zaslaných dotazů.

V databázi otázek a odpovědí lze rovněž vyhledávat. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Pravidla dopravy
jiranek  |  19.11.2020 9:44:09
Dovolte mi dvě otázky k dopravě:
1. Již více jak rok se snažím u kompetentních osob dopátrat, jak je to s křižovatkou u Školy 5. května. Je bohužel běžným zvykem, že se auta odbočující od Lipnice doleva, neřadí do levého pruhu, ale najíždějí doprostřed nebo až doprava silnice. Už se mi několikrát stalo, že vedle mne zastavilo auto a musel jsem ho pouštět, jinak bychom se srazili. Prý to takhle učí i v autoškole. Prosím o odpověď, ale ne stylem předáváme, to už se stalo.
2. Jel jsem k Lipnici po Smetanovce a na počátku Lipnice vidím, jak do mého protipruhu náhle vybočilo auto, pak se zařadilo, ale byl jsem trochu zmaten, co řidič provádí. Pak jsem se dozvěděl, že to je velmi oblíbený manévr na konci měřiče rychlosti, aby se řidič vyhnul zaznamenání. Je to pravda?
Vážený pane Jiránku, co se týká pravidel o odbočování na křižovatce u školy 5. května, zde se ve směru od Lipnice nenacházejí dva odbočovací pruhy, ale jediný pruh sdílený pro oba odbočovací směry a podle zákona o silničním provozu se před odbočováním vlevo musí řidič zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy, ale vždy s ohledem na rozměry vozidla, rozměry nákladu, šířku vozovky a nutno též zohlednit tvar křižovatky a dopravní situaci tak, aby vozidla přijíždějící po pozemní komunikaci označené jako hlavní, měla možnost projet křižovatku v pořadí, které odpovídá předpisům a dopravnímu značení.
A k Vašemu druhému dotazu, pokud se někteří řidiči domnívají, že v daném místě se vybočením do protisměru vyhnou postihu při překročení rychlosti na měřeném úseku a náhle přejedou do protisměru, dopouštějí se dopravního přestupku o nedodržení směru a způsobu jízdy a porušují též předpis o ohleduplném a ukázněném chování při účasti na provozu na pozemních komunikacích.
Děkujeme za Vaše postřehy, na situaci upozorním kolegy z městské policie, s pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Cyklisté
Pitr11  |  10.9.2020 9:22:53
Dobrý den,
Děkuji za vyčerpávajíci odpověd ,ale můj dotaz zněl proč se toto nedodržuje v našem městě,ona už v našem městě není městská policie která by na to dohlížela?
Dobrý den, Váš podnět, za který děkujeme, jsme předali městské policii. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Cyklisté
Pitr11  |  9.9.2020 10:18:34
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jakou rychlostí mohou jezdit motorová vozidla na novém povrchu v Čelakovského ulici, máme dojem že to je nyní závodní dráha je zde dost nebezpečno a další dotaz zda cyklisté v našem městě mohou jezdit po chodnikách pěší zoně po náměstí a po přechodech pro chodce.
Děkuji za odpověd.
Dobrý den, pokud dopravní značení neurčuje jinak, v obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/hod., což platí i pro Čelakovského ulici. Co se týká jízdy cyklistů po chodníku, ten smějí využívat na jízdním kole jen děti do deseti let. Na přechodech pro chodce se na kole nejezdí. Pokud nemůže cyklista využít přejezdu určeného pro cyklisty, aby se dostal na protější stranu ulice, musí své kolo po přechodu pro chodce vždycky vést vedle sebe, po své pravé straně a blíž k okraji přechodu - tak to vyplývá z pravidel silničního provozu. Podrobnější informace najdete v Zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kde jsou i další informace týkající se jízdy na jízdním kole a pohybu cyklistů v zónách pro cyklisty. S pozdravem Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
městské lesy
renek  |  9.9.2020 10:38:11
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na udržování lesních cest. Na stránkách ML
je kategorie "Příměstský les", s určením pro rekreaci, turistiku, atd. Po-
hybuji se po cestách v okolí Dvora Králové a stav je na mnoha místech velmi
špatný, rozježděný nebo plný větví, okraje jsou zarostlé. Výmluvy na kácení
stromů odmítám, káždá firma by měla po sobě uklidit a zodpovědná osoba by to měla zkontrolvat. Pokud někdo tvrdí, že to nepůjde, měl si vzít kolo a projet se po cestách okolo Trutnova nebo H.Králové. Děkuji
Dobrý den, je tomu skutečně tak, že obnova poškozených cest se provádí až po dokončení těžby dřeva v dané lokalitě. V letošním roce budou provedeny opravy lesních cest v lokalitách nad nádražím ČD, u Zátluckých rybníků, u Čertových kamenů nebo cesta u městské nemocnice směrem k lesnímu altánku. Práce budou zahájeny na přelomu září a října 2020. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Čekárna u oční školy
Pitr11  |  9.9.2020 10:25:13
Dobrý den.
Zajímalo by mě zdali bude někdy zřízena čekárna na autobusové zastávce u oční školy která nám byla slíbená už před rokem a je tam jenom lavička a ta nás před deštěm neochrání.
Dík za kladnou odpověd.
Dobrý den, zrovna dnes byly dokončeny základy pro osazení přístřešku autobusové zastávky, následně proběhne jeho instalace. S pozdravem Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
GDPR
lausman  |  24.8.2020 19:12:15
Je v souladu s GDPR aby členové KPOZ měli přístup k osobním datům - narození, bydliště ? Dovedu si představit, že podněty vzejdou od příbuzných, známých a sociální péče.
Dobrý den, město Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti při významných událostech občanů města, jako je vítání občánků, životní jubilea či výročí svatby předává gratulace, věcné a květinové dary. Postup města v těchto případech upravuje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 13/2009 – Směrnice pro poskytování darů občanům města Dvůr Králové nad Labem při významných událostech v životě občanů města komisí pro občanské záležitosti. Komise pro občanské záležitosti byla zřízena v souladu se zákonem dle ust. 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Radou města. Členové Komise pro občanské záležitosti mají přístup jen k vybraným údajům nutným pro výkon funkce člena komise. Jedná se o jméno, adresu bydliště a informaci o aktuálním věku jubilantů, či výročí svatby. Členové komise mohou s údaji nakládat jen v souladu s GDPR a další informace k dispozici nemají. Obecně nyní při významných životních jubileích jsou občané města osloveni pověřeným pracovníkem registru MěÚ, a pokud o to jubilant projeví zájem, členové komise jej navštíví s gratulací v jeho bydlišti. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Přecházení školáků v Raisově ulici
hronesova  |  20.8.2020 16:48:59
Dobrý den,
mám dotaz, který se nabízí s blížícím se začátkem školního roku. V době trvání objížďky (uzavřená ul. Heydukova)zažívá naše Raisova ulice pochopitelný zvýšený provoz. Ptám se i jako matka, zda budete zajišťovat nějakým způsobem dohled nad přecházejícími školáky v této ulici v ranních hodinách. Tato silnice je v současné době velice frekventovaná a v místech,kde děti přecházely směrem do školy (u Rybářského svazu) často stojí auta v koloně,nebo popojíždějí kamiony. Moc bych uvítala alespoň dozor z řad preventistů. Vím, že služba u přechodů přes hlavní silnici (ZŠ 5. května) vždy fungovala. Děkuji za odpověď.
S pozdravem J. Hronešová
Vážená paní Hronešová, děkujeme za Váš podnět, který jsem předal Městské policii Dvůr Králové nad Labem. Městská policie o zvýšené dopravní zátěži v lokalitě této křižovatky ví, její pracovníci situaci průběžně monitorují. Na začátku školního roku strážníci v případě potřeby přijmou příslušná opatření. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
podnět k umístění zrcadla do křižovatky
le26nka  |  1.7.2020 12:02:48
Dobrý den, v křižovatce Do Lánů a E. Krásnohorské na konci továrny La Linea není vidět do ulice k Borovičkám. Nešlo by k této křižovatce umístit zrcadlo? Děkuji Dvořáková
Dobrý den, s Vaším podnětem se prosím obraťte přímo na kolegy z oddělení dopravy a silničního hospodářství odboru dopravního a správního, do jejichž agendy povolování dopravního značení patří. Telefonické a e-mailové kontakty naleznete na webu města na: www.mudk.cz/cs/radnice/kontakty-1.html. Pěkný den, J. Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Oprava díry v komunikaci.
kokodak  |  13.5.2020 12:25:31
Před posledním domem na Rovinkách v Lipnici je ve veřejné komunikaci velká díra, která už od podzimu ohrožuje jak chodce,cyklisty tak i řidiče mot. vozidel. Zajímalo by mě jak dlouho budete otálet s opravou nebo jestli opět čekáte až tam dojde k nějakému zranění, jako se to stalo na pěšině kolem vlečky do ulice Alešovy, která jen tak mimochodem není opravena ani po několika letech. Zřejmě stále intenzivně řešíte složité majetkoprávní vztahy už vaše druhé volební období, jak jste mě odpověděli už před léty.
Vážený pane Čapku, děkujeme za Váš podnět, který jsem tlumočil pracovníkům technických služeb. Podle jejich vyjádření je oprava děr v tomto úseku v lokalitě Rovinky již nějaký čas plánována a měla by se uskutečnit do dvou týdnů. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Webkamera
Pitr11  |  30.4.2020 10:48:31
Dobrý den, chci se zeptat proč nejde Webkamera na náměstí a kdy bude obnovena? Díky za odpověd.
Dobrý den, s webkamerou, kterou řadu let provozuje náš partner, byly již delší dobu technické problémy a nyní je mimo provoz. Během cca 2 týdnů by na její místo měla být instalována nová webkamera a od partnera máme přislíbeno, že její obraz bude opět k dispozici i na webových stránkách města. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 34 | další >