Zeptejte se...

Máte-li dotaz, připomínku či jiné sdělení týkající se záležitostí našeho města, napište nám.

Vkládat dotazy mohou pouze registrovaní uživatelé. Je zakázáno šířit reklamu, uveřejňovat protiprávní, nenávistné či vulgární sdělení. V případě že bude příspěvek v rozporu s některými výše uvedenými pravidly, má administrátor právo jej odstranit, stejně jako nevhodně formulované příspěvky.

Přispěvatelé poskytují právo k používání či reprodukování zaslaných dotazů.

V databázi otázek a odpovědí lze rovněž vyhledávat. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
koronavirus
ilosat  |  31.3.2020 16:58:02
Dobrý den, co dělá město pro lidi v této době? Jiná města třeba rozdávají desinfekci do každé domácnosti,roušky atd. Připadá mi, že tady radnice nedělá nic. Jen zveřejnila čísla na pomoc. Docela málo nemyslíte.
Dobrý den, město Dvůr Králové nad Labem roušky zdarma poskytuje, k dostání jsou například na mříži u informačního centra (pravidelně je místo doplňováno), u městského muzea, na recepci městského úřadu, prostřednictvím dobrovolníků jsou rozdávány zdarma také seniorům. Roušky zdarma jsou dále k dostání na služebně Městské policie Dvůr Králové nad Labem, kam je dodává královédvorská Farní charita, jejíž pracovníci tyto ochranné pomůcky šijí. Město Dvůr Králové nad Labem dále zajistilo a distribuovalo roušky hasičům, policistům a pracovníkům v sociálních službách, které ve městě působí (domov důchodců, dětské centrum, Dětská ozdravovna Království), a na řadu dalších míst.
Co se týká dezinfekce, dodávky, které město zakoupilo nebo dostalo od Královéhradeckého kraje, byly předány jak zástupcům obcí ze správního obvodu města, tak pracovníkům školských zařízení ve městě, pečovatelské službě, domovu důchodců, technickým službám, pracovníkům České pošty, část byla distribuována také praktickým lékařům a specialistům, městské nemocnici, příslušníkům IZS, tedy těm, kteří jsou ve svých profesích v dennodenním kontaktu s velkým počtem lidí.
Zároveň město Dvůr Králové nad Labem osamělým seniorům prostřednictvím dobrovolníků zajišťuje nákup a donášku potravin a léků. Na vámi zmíněných linkách pak pracovnice sociálního oddělení z odboru školství, kultury a sociálních věcí poskytují zdarma poradenskou službu v sociální oblasti, psychologickou podporu a v případě potřeby zajistí potravinovou pomoc.
S pozdravem Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
Poplatek ze psa
M.H.  |  9.3.2020 16:21:52
Dobrý den, chtěl bych vědět kolik kč činní poplatek ze psa? Loni platila moje matka starobní důchodkyně 100kč letos 200kč. Na otázku od kdy to je pro důchodce dražší od úřednice paní Janečkové žádnou odpověď nedostala. Děkuji
Dobrý den, znění nové vyhlášky o poplatku ze psů, která platí od 1. ledna 2020, schválili zastupitelé města.
Majitelé psů, kteří bydlí v rodinném domě, zaplatí za jednoho psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa 800 Kč. V případě, že bydlí v ostatních objektech (např. v bytovém domě), zaplatí za jednoho psa 800 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.600 Kč. Obyvatelé nad 65 let a členové kynologické organizace nebo mysliveckého sdružení zaplatí za jednoho psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
Od poplatku ze psů jsou osvobozeni např. nevidomí, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, provozovatelé útulků pro zvířata nebo držitelé psa, kteří byli ustanoveni lesní, mysliveckou nebo rybářskou stráží, držitelé speciálně cvičeného záchranářského psa a po dobu jednoho roku také občané, kteří si vezmou psa z útulku (kromě původních majitelů psa).
Poplatek ze psů platí držitel (majitel) psa a poplatková povinnost vzniká v měsíci, kdy pes dovrší stáří tří měsíců.
Kompletní text obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů najdete na stránkách www.mudk.cz/cs/mesto/pravni-predpisy-mesta/vyhlasky.html. S pozdravem Miroslava Kameníková
Nefunkční vedení parovodu
Luděk Erlebach  |  29.1.2020 13:18:31
Dobrý den, dotazuji se, jak pokročila jednání s majitelem nefunkčního parovodniho vedení na či přes městské pozemky ? Nebo se město spokojí s vyjádřením, že on zatím nechce? Jednak to hyzdí a jednak brání ve vybudování chodníku nebo rozšíření komunikace v případě Alešova. Děkuji
Dobrý den, co se týká nepoužívaného parovodu v Alešově ul., jeho majitel - společnost ČEZ, nadále odmítá povolit jeho demontáž a to navzdory uskutečněným jednáním a snaze města. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
Územní plán města
zbynekr  |  28.1.2020 8:03:09
Dobrý den, chci se dotázat, kdy bude otevřena změna územního pláááu Města Dvůr Králové nad Labem. Změna č. 2 trvala téměř 3 roky. Domnívám se , že by bylo načase otevřít další změnu územního plánu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, k rozhodnutí o pořízení územního plánu nebo jeho změny je příslušné zastupitelstvo města. Prozatím se s pořízením další změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem nepočítá. Konkrétní záměry pro pořízení změny je možné konzultovat na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
rozpočet
lausman  |  13.12.2019 9:32:43
V které záložce najdu schválený rozpočet na r. 2020 ? Očekal bych ho v odboru RAF. Děkuji
Dobrý den, rozpočet na rok 2020 bude zveřejněn v pondělí 16. prosince 2019 a najdete ho pod barevnou odkazovou dlaždicí ROZPOČET MĚSTA na titulní straně webových stránek www.mudk.cz.
Podle § 11, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má město Dvůr Králové nad Labem zveřejnit rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámit na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. S pozdravem Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
Zápis ze zas. ZM
lausman  |  3.10.2019 19:26:19
Podle zápisu ze 6. zas. ZM dne 3.9. t. r. bylo přítomno 15 zastupitelů. Hlasovalo však 19. Zastupitelka Tomková žádala vysvětlení zkratek, ačkoliv nebyla v sále. Zavání mi to okultismem.
Dobrý den, děkujeme vám za upozornění. Jména přítomných zastupitelů byla doplněna na základě prezenční listiny. Jak je v úvodu zápisu uvedeno, zasedání bylo na začátku přítomno 18 členů zastupitelstva, jeden člen dorazil po zahájení, dva byli omluveni. S pozdravem Miroslava Kameníková
Sběrný dvůr
MoravecM  |  26.8.2019 16:43:26
Dobrý den.
Máme zahradu na území Dvora Králové a potřebuji řešit podzimní listí a zahradní odpad. Vzhledem k tomu, že nemám trvalé bydliště na území Dvora Králové, nemohu odpad likvidovat ve sběrném dvoře.
Je nějaká možnost, jak s odpadem ekologicky naložit, abych ho nemusel pálit? Jsou stanoveny podmínky pálení na územní DK?
Děkuji za odpověď.
Milan Moravec
Vážený pane Moravče, možností, jak ekologicky naložit se zahradním odpadem, případně ho zlikvidovat, je ve Dvoře Králové nad Labem několik. V první řadě je možné si na pozemek pořídit kompostér a vzniklý odpad kompostovat. Pokud jste ve městě zapojen do systému odpadového hospodářství, tedy na pozemku máte nádobu na komunální odpad, za jejíž vyvážení platíte, můžete si v technických službách města pořídit také nádobu na bioodpad. To není vázáno na trvalý pobyt, ale právě na platbu za svoz komunálního odpadu. Dále můžete využít sběr zahradního odpadu, který se ve Dvoře Králové nad Labem koná dvakrát do roka – na jaře a na podzim a nyní se bude konat od 31. října do 6. listopadu 2019. Rozpis najdete buď v odpadovém kalendáři města na rok 2019, nebo na přelomu září a října na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem www.mudk.cz. Pokud byste chtěl část listí a zahradního odpadu spálit, je to možné pouze v případě, že budou suché. Likvidaci bioodpadu můžete konzultovat s pracovnicí odboru životního prostředí Evou Šírkovou, kterou můžete kontaktovat na tel.: 499 318 289 nebo na e-mailové adrese: sirkova.eva@mudk.cz. S pozdravem Miroslava Kameníková, tisková mluvčí
Tylova ulice a Vorlešská ulice
evkak  |  1.8.2019 21:06:21
Dobrý den,

zajímalo by mě, zda neuvažujete na radnici provést z ulice Tylovy jednosměrku? Popřípadě uvažujete nad jiným řešením, jak zmírnit dopravu v této ulici? Chápu, že hnát dopravu přes kruhový objezd u nosorožce by bylo nepopulární, ale všichni by si zvykli, jako vždy... Ptám se na to, z toho důvodu, že je nebezpečné chodit po chodníku s kočárkem na dětskou polikliniku a vyhýbat se jiným chodcům - téměř se pak zasahuje do vozovky, kde je provoz opravdu hustý.

Další dotaz směřuje k bezpečnosti ulice Vorlešská. Jak zabezpečíte chodcům směřujícím ze Dvora Králové do ulice Nový Vorlech bezpečnost? Tady je situace opravdu vážná. Carla pro jistotu vysadila v místě, kde bývala pěšina stromy, takže se zde nedá již projít (nutnost jít po silnici) a jít do zatáčky za Carlou po silnici je opravdu "zážitek". Je jasné, že v tomto úseku 50 dodržuje málokdo.

Předem děkuji za Vaši odpověď.
Eva Černá
Vážená paní Černá, pro řešení dopravy v lokalitě Tylovy ulice byly zvažovány různé varianty řešení, nicméně v současné době se o změně dopravního režimu neuvažuje. Zjednosměrnění Tylovy ulice by způsobilo komplikace v dopravě na jiných místech. Váš podnět jsem nicméně tlumočil jednomu z členů Dopravní komise rady města.
Co se týká druhého dotazu, tak se ve Vámi zmíněném úseku ulice Vorlešská připravuje osazení kamer úsekového měření rychlosti, které věříme, že stejně jako v jiných úsecích významně přispěje ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti. Připravuje se také projekt výstavby chodníku v zastavěném území Verdeku – chodník by měl mj. propojit ul. Nový Vorlech s autobusovou zastávkou ve Verdeku. Tento projekt je v pokročilém stadiu příprav před podáním žádosti o stavební povolení.
Druhým připravovaným projektem je propojení okrajové části Verdek s městem stezkou pro chodce a cyklisty. Její realizace je v současnosti ve fázi plánování, příprav a řešení majetko-právních záležitostí ohledně pozemků v uvažované trase stezky. S pozdravem, Jan Skalický
Oprava ul. Staškova
Luděk Erlebach  |  25.7.2019 18:16:13
1.Kdy dojde na opravu ulice Staškova, která snad již byla v plánu?
2.Jedná radnice s majitelem parovodu o odstranění nefunkčního a město hyzdícího vedení? Např. Alešova ulice u vločky atd.
Díky.
Vážený pane Erlebachu, rekonstrukce ulice Staškova je plánována v roce 2020, stavební akce je zahrnuta do návrhu rozpočtu na tento rok.
Co se týká nyní nepoužívaného parovodu v Alešově ul., město jeho majitele, společnost ČEZ, kontaktovalo v souvislosti s připravovanou výstavbou chybějícího úseku chodníku v této lokalitě. Majitel parovodu však v tento okamžik demontáž vedení odmítl. S pozdravem Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti
SOU textilní
Radule  |  4.7.2019 17:07:55
Dobrý den.Mám prosbičku,potřebovala bych vědět,jakou školu kontaktovat po zániku sou textilního.Potřebovala bych od nich kopii výučního listu.Za informaci předem děkuji Hornychová
Vážená paní Hornychová, obraťte se na Střední školu informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, kde by vám mohli pomoci. Kontaktní údaje najdete na stránkách: https://www.ssis.cz/kontakty. S pozdravem Miroslava Kameníková
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 34 | další >