Životní situace - potřebuji vyřídit

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad

Úhrada místního poplatku ze psa

Úhrada místního poplatku ze psa

Užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně.
Poplatek za užívání veřejného prostranství se dle vyhlášky vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.