Miroslava Kameníková

Ing. Mgr. Miroslava Kameníková

Funkce:vedoucí oddělení, tisková mluvčí, šéfredaktorka NKR
Umístění:budova čp. 38, nám. T. G. Masaryka -> podlaží 3 -> dveře 315
Pracovní zařazení:starosta města -> Oddělení vztahů k veřejnosti (VKV) -> vedoucí oddělení, tisková mluvčí, šéfredaktorka NKR
E-mail:kamenikova.miroslava@mudk.cz
Telefon: +420 499 318 284